Forbedret erfaringsopsamling - en mulighed for effektivitetsudvikling

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Emil Nørgaard Simonsen
  • Rune Juhl Pedersen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt handler om, hvorledes et erfaringsopsamlingssystem kan opbygges med det formål at kunne øge effektiviteten hos mellem-store og store entreprenørvirksomheder.
Indledningsvis undersøges det om, hvorvidt der er et effektivitetsproblem i byggebranchen, og om det er årsagen til flere fejl og mangler i byggeprojekter. Det forsøges derved at klarlægge, hvorledes effektiviteten kan øges, og fejl og mangler reduceres igennem en formaliseret erfaringsopsamling. Dette foregår gennem en generel analyse af bygge- og anlægsbranchen samt gennem interview med tre udvalgte entreprenører.
Igennem den udviklede implementeringsproces bliver der opstillet et løsningsforslag for, hvordan virksomheder selv kan udvikle eller forbedre deres erfaringsopsamlingssystem. Selve erfaringsopsamlingssystemet er bygget op i tre dele. Første del af systemet er indsamling af rådata, hvor rådataen fra virksomhedens forskellige faser i driftssystemet bliver indsamlet gennem kvalitative og kvantitative undersøgelser. Den anden del er behandling af den indsamlede rådata. Her bliver rådataen vurderet gennem risikovurdering og årsags/virknings-analyse. Sidste og tredje del er implementering og opbygning af en erfaringsdatabase. Databasen bliver bygget op som et fanebladssystem, der skal sikre høj brugervenlighed. Løbende forbedringer skal sikre, at systemet hele tiden fungerer optimalt. Afgangsprojektet afsluttes med en diskussion og perspektivering af de fundne resultater.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider116
Ekstern samarbejdspartnerEntreprenør 1
Anonym Anonym Anonym
Anden
Entreprenør 2
Anonym Anonym Anonym
Anden
Entreprenør 3
Anonym Anonym Anonym
Anden
ID: 77162102