Forandringsforslag til nedbringelse af tidligt ammeophør

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Katrine Steen Jensen
  • Karina Laura Hedegaard
  • Karen Emilie Skou
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Forandringsforslag til nedbringelse af tidligt ammeophør.
Baggrund: Den markante stigning i tidligt ammeophør kan være en indikator for, at der i Danmark er en udvikling i gang, hvor flere nybagte mødre fravælger eller opgiver amning efter kort tid. Denne udvikling er problematisk, idet amning har flere helbreds og sundhedsmæssige fordele for både mor og spædbarn. Det er derfor relevant at afdække, hvorledes sundhedsvæsenets tilbud omkring amning er organiseret, og hvorledes dette kan styrkes for at imødegå den stigende tendens til tidligt ammeophør.
Formål: Formålet med specialet er at opnå indsigt i sundhedsvæsenets organisering af tilbuddet omkring amning til gravide og nybagte mødre, for derved at bidrage med forandringsforslag for at imødegå den stigende tendens til tidligt ammeophør.
Metode: Med afsæt i et casestudiedesign anvendes den hermeneutiske videnskabsteoretiske position til at opnå indsigt i og forståelse for en leders, sundhedsprofessionelles og nybagte mødres oplevelser og erfaringer med Aarhus Kommunes tilbud omkring amning. Dette gøres gennem semistrukturerede forskningsinterviews. Et systematisk litteraturstudie inddrages som et bidrag til at opnå evidensbaseret viden omkring, hvorledes amning kan fremmes i forhold til organiseringen af sundhedsvæsenets tilbud omkring amning. ”Den integrerede implementeringsmodel” anvendes som teoretiske reference.
Resultater og konklusion: Følgende fokuspunkter til forandringsforslag er fundet; styrkelse af health literacy, videreuddannelse af sundhedsprofessionelle og mere tid mellem sundhedsprofessionelle og nybagte mødre, som kan være med til at imødegå den stigende tendens til tidligt ammeophør.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider156
ID: 259294951