Forandring af trivselsaspektet i vægttabsinterventionen Vanebryderne

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Malene Bennetsen Kolmos
  • Anne Sophie Lund Skibsted
  • Thilde Frost Mathiasen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Forandring af trivselsaspektet i vægttabsinterventionen Vanebryderne.
Formål: At undersøge, hvordan vægttabsinterventionen Vanebryderne kan forandres med henblik på, at øge mulighederne for, at børnenes trivsel udvikles i en positiv retning.
Metoder: Rammen for specialet er inspireret af virkningsevaluering. De anvendte metoder er uformelle feltsamtaler med projektlederen fra Vanebryderne, semistrukturerede forskningsinterviews med seks familier, som alle har deltaget i indsatsen, observation af én træningssession i Vanebryderne samt et litteraturstudie.
Resultater: Resultaterne fra de uformelle feltsamtaler har bidraget til at afklare uklare elementer i forbindelse med Vanebrydernes inddragelse af trivselsaspektet. Interviewundersøgelsen viser, at oplevelsen af arbejdet med trivsel i Vanebryderne varierer familierne imellem. Det ses derudover, at familierne som deltager i Vanebryderne oplever en række familiemæssige udfordringer, som kan have betydning for deres forløb i indsatsen. Observationen af træningssessionen viser, at fysioterapeuterne arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang til børnene og det vurderes, at børnenes trivsel øges gennem bevægeglæde samt ved dannelse af sociale relationer. Litteraturstudiet viser, at udviklingen af børnenes trivsel kan dokumenteres ved hjælp af det validerede måleredskab PedsQL.
Konklusion: På baggrund af specialets resultater ses et behov for forandring i forbindelse med Vanebrydernes inddragelse af trivselsaspektet. Det anbefales, at Vanebryderne strukturerer protokollen ved at tydeliggøre anskuelsen af og arbejdet med trivsel. Yderligere foreslås det, at Vanebryderne informerer familierne om indsatsens anskuelse af trivselsbegrebet og inddragelse af trivselsaspektet i indsatsen. For at dokumentere effekten af inddragelse af trivsel i Vanebryderne, anbefaler specialegruppen at måleredskabet PedsQL implementeres. Afslutningsvis foreslår specialegruppen, at Vanebryderne stiller et lokale til rådighed og opfordrer forældrene til at dele oplevelser og erfaringer i forbindelse med deltagelse i indsatsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider170
Ekstern samarbejdspartnerSundhedscenter Aalborg
Projektleder Nikoline Jakobsen nikoline.jakobsen@aalborg.dk
Anden
ID: 234427432