• Sidse Gottlieb Jensen
  • Johanne Rørdam Svane
4. semester, Sociologi (cand.scient.soc), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Via kvalitative interview med hhv. tidligere beboere og nuværende medarbejdere på en familiedøgninstitution samt observationer på den pågældende institution sættes fokus på det institutionaliserede forældreskab. Dette gøres ved hjælp af en kulturhistorisk analyse af normerne for det gode forældreskab samt den samtidige produktion af 'det afvigende forældreskab. Herudover inddrages Michel Foucaults magtanalytik med det formål at nuancere den magt, der er på spil på familiedøgninstitutioner: en magt, der ikke blot skal forstås som negativ og begrænsende, men også som en produktiv kraft, der bidrager til at forme forældreskabspraksissen. Erving Goffman inddrages for at undersøge individets ageren inden for institutionelle rammer. Her fokuseres både på hvilke begrænsninger rammerne sætter for individet, men også på, hvordan individerne kan agere som taktiske aktører med eget mål for øje. Endelig inddrages Jaber Gubrium og James Holsteins begreb om institutionelle identiteter. Dette for at vise at forældrene, når de ankommer til familiedøgninstitutionen, ikke kun anskues som komplekse individer, men også som institutionelle identiteter.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 mar. 2015
Antal sider142
ID: 208113361