• Charlotte Svendsgaard Jeppesen
4. semester, Integrerede Fødevarestudier (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Der er stigende fokus på fødevare produktion og kvaliteten af disse fødevarer. Som et resultat er der en stigning i etablering af alternative fødevarenetværk. EU har implementeret regional fødevaremærkning, for derigennem at sikre kvaliteten af især europæiske fødevarer. I Danmark er der kun seks produkter der er certificerede, alle med BGB mærkning, hvoraf størstedelen er større producenter.
Problem formulering: Hvad er opfattelsen af regional fødevaremærkning i Danmark, og hvordan udfordre denne opfattelse den nuværende regeringsform?
Metode: Specialet er baseret på litteratur studier semi-strukturerede interviews med producenter fra Dansk Netværk for Terroir, BGB certificerede Lammefjordens Grøntsagslaug, Fødevarestyrelsen og konsulent firmaet AgroTech. Informanterne er udvalg på baggrund af Situationel analysis og Grounded theory, som endvidere har konstrueret den teoretiske tilgang.
Teori: Den teoretiske ramme er baseret på Social Construction of Technology. Herunder over er der tilføjet teoretiske aspekter i forhold til alternative fødevarenetværk, fødevaremærkning, samt kulturelle aspekter af fødevareproduktion. Endvidere er Governance triangle, og Technological systems tilføjet det teoretiske aspekt.
Analyse: Analysen er udfærdiget med en kombination af teori, interviews og hovedkonklusioner fra litteratur studie.
Konklusion: Der er manglende kendskab til de regionale fødevaremærkninger, og generel mangel på interesse i forhold til fødevaremærkninger. Opfattelsen af GI er at dette er et bureaukratisk system, som ikke afhjælper mindre producenters adgang til markedet, systemet udelader den sociale kontekst, og passer derfor ikke ind i det danske fødevaresystem. I Danmark sidestilles regionale fødevarer ikke med kvalitet. Kvalitet defineres på baggrund af objektive indikationer, som eks. fødevaresikkerhed. De alternative fødevarenetværks værdier stemmer overens med definitionen af Terroir. De BGB registrerede fødevarer i Danmark er hovedsagelig fundet blandt større producenter. Alternative fødevarenetværk har en anden tilgang til governance end GI, derfor udfordre dette den nuværende reguleringsform.
Nøgleord: regional fødevaremærkning, alternative fødevarenetværk, Terroir, lokalefødevarer, governance.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato5 jan. 2014
Antal sider76
ID: 207438431