Fodgængersimulering i signalregulerede kryds i Vissim

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Line Degn Andersen
  • Morten Andersen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Trafiksimuleringer i Vissim er blevet et ofte anvendt værktøj i trafikplanlægningen, særligt til at vurdere konsekvenserne af fremtidige ændringer. Disse simuleringer har derfor ofte stor betydning for den politiske beslutningsproces. Hidtil har fokus primært været på at sikre, at biltrafikken simuleres korrekt, men i de seneste år har der været øget fokus på simulering af bløde trafikanter.

Dette projekt har to formål, hvoraf det ene er at bestemme, hvilken betydning simulering af fodgængere har for kapaciteten i et signalreguleret kryds. Det andet er at fastlægge, hvilken betydning anvendelse af fodgængermodulet Viswalk har for simulering af fodgængere i signalregulerede kryds.

Til at undersøge dette udvælges to kryds med forskellige mængder fodgængere og biltrafik. Det konstateres, at hvis der ligesom i krydset Vesterbro/Urbansgade er meget svingende trafik og mange fodgængere, har fodgængere stor betydning for kapaciteten i krydset. Hvis der derimod er en mindre mængde svingende trafik og færre fodgængere, har fodgængere kun en mindre betydning for kapaciteten (baseret på Dannebrogsgade/Kastetvej).
Resultaterne af dette projekt viser desuden, at anvendelse af fodgængermodulet, Viswalk kun har en lille betydning for kapaciteten i begge kryds, selvom der er tale om to kryds med meget forskellige mængder fodgængere og biltrafik.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2014
Antal sider114
ID: 198661948