Flow og organisering i byggebranchen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jakob Olsen
  • Jacob Nicolai Olsen
10. semester, International TeknologiLedelse, Civilingeniør (Kandidatuddannelse)
Indeværende kandidat afhandling argumenterer for, at den traditionelle måde at organisere sig på i byggebranchen er økonomisk reguleret, hvilket er en barriere for delingen af viden og information og derved er en barriere for skabelsen af flow. Studiet viser endvidere, at organisationsstrukturen skaber et gab imellem ansvar og kontrol med opgaverne og fordrer suboptimering, fordi hver part kæmper for at beholde kontrollen. Der argumenteres endvidere for, at informations perspektivet, defineret af Lauri Koskela (1999), er for snærvert til at forklare byggeprocessens behov og er fundet et vigtigt fremtidigt research emne.
Et eksplorativt studie af byggebranchen i Danmark er blevet udfærdiget for, at konstruere et årsags-virknings diagram relevant for den nutidige situation i branchen, hvor symptomer såsom lav kvalitet samt overskridelser af budgetter og tidsplaner stadig påvirker ydeevnen. Flere virksomheder har prøvet at løse dette ved brug af koncepter såsom Lean Construction med sit fokus på minimering af spild og leveringstid imens kundeværdien forøges. Empiriske fund viser, at et lille antal virksomheder reelt set bruger konceptet og at den mest engagerede virksomhed, kun har implementeret konceptet på halvdelen af deres byggeprojekter.
Hvorfor er dette stadig et problem og hvordan påvirker Lean Construction egentligt flowet af arbejdsprocesser? Dette er afhandlingens hovedemne og forklaringer understøttes af teori inden for organisationsstrukturer og vidensdeling, som er appliceret på tre embedded casestudier og sammenlignes med organisationelle og omverdens karakteristika for projektorganisationen. Projektgruppen har deltaget i et byggeprojekt som observatører og har over en seks ugers periode deltaget i ugentlige gruppemøder og indsamlet årsager til ikke-udført arbejde. Til sidst blev syv interviews udført med håndværkere og ledere på byggepladsen på baggrund af årsager til ikke-udført arbejde. Metodisk behandler denne afhandling præmisser, teori og empiri i en hermaneutisk fortolkende og cirkulær struktur og har bevirket at projektgruppen er kommet fra udforskning til valide og pålidelige forklaringer på barrierer for flow af arbejdsprocesser.
Afhandlingen afslutter analysen med at krydsreferere de embedded cases og opsummerer empiriske og teoretiske fund som barrierer for flow af arbejdsprocesser. De vigtigste resultater er: 1) En snæver og uvirksom definition af information og viden inden for Lean Construction, hvilket refererer tilbage til en manglende forståelse for de nødvendige forudsætninger for at udføre opgaverne. 2) Lean Construction forudsætter et organisationelt reguleret incitament. 3) Disse modsigende præmisser skaber et gab imellem ansvar og kontrol med opgaverne, som fordrer unnødvendige konflikter og suboptimering og derved skaber et dårligt flow af arbejds processer. Resultaterne diskuteres og perspektiveres til case virksomheden i slutningen af rapporten og skal derfor opfattes som case-specifikke, såvel som en inspiration til fremtidige studier.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2011
Antal sider122
ID: 43355697