Flow Field Characteristics in Vertical Channel with One Heated Surface

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Maria Bagge Mikkelsen
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Turbulent naturlig konvektion i en vertikal parallel kanal var studeret i den foreliggende
projekt. En litteratur analyse viste, at to mulige typer strømnings tilstande kan forekomme
udover det fra teorien kendte standard strømnings forhold. Det er, et tilfælde med ekstrem
recirculation strømning, som foregår i hele kanalen, hvor luften er varmet op og strømmer
langs den varme flade mens den ændrer retning langs den kolde flade. Et andet muligt type
flow er også recirculation, men kun i et begrænset området. Det var bevist i den analyserede
litteratur, at tilsynekomsten af recirculerende strømninger var afhængig af de dimensionsløse
parametre Rayleigh og Reynolds tal samt Gr /Re2-forhold. Eksperimentalt arbejde var udført
på et forsøgs anlæg konstrueret af to vertikale plader, hvoraf en kunne opvarmes, og et
forsøg er gjort på at finde det interval, hvor recirculation forekommer sammenligned med
litteraturen. Temperature var målt i højden of bredden af den vertikale kanal. Målingerne
visten flere tegn på recirculation som fx. dynamiske forhold and deformationer på vertikale og
horisontale temperatur profiler. Temperaturene i boksen var forventet at variere med meget
lille afvigelse, men på grund af usikkerheder forbundet med målingerne og selve setuppet,
kunne indikationerne angående recirculation ikke bevises. Til sidst var en numerisk løsning
studeret, som var antaget, at være valideret i forhold til de eksperimentelle resultater, da
afvigelsen var mindre en 10 %.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato23 okt. 2015
Antal sider195
ID: 220874495