Flocculation as Method for Optimizing Crossflow Microfiltration

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

Front.pdf
  • Pernille Malthe Rosenkjær
4. semester, Kemi, Kandidat (cand.scient.) (Kandidatuddannelse)
Denne kandidatafhandling søger at finde en strategi for flokkulering som forbehandling til optimere af tværstrøms-mikrofiltrering af polystyren partikler suspenderet i demineraliseret vand. Dette gøres ved at evaluere nogle egenskaber for flokkuleringsmidler. De undersøgte egenskaber omfatter struktur, molekylevægt og ladningstæthed. Evalueringen sker ved at bruge tre forskellige polymerer som flokkuleringsmiddel under tværstrøms-mikrofiltrering på et modelskala-laboratorie-system. De anvendte polymerer er Zetag 7631 (lineær, høj molekylærvægt), polyDADMAC (lineær, lav molekylærvægt) og Zetag 7867FS40 (tværbundet).

Den anvendte dosering af polymeren i forsøgene er baseret på ladningsforholdet (CR). Tre forskellige ladningsforhold bliver brugt for hver af de tre polymerer; CR0.5, CR1 and CR2. Den kritiske permeat flux anvendes som evalueringsparameter, fordi den repræsenterer de højeste flux, hvor der ikke sker nogen fouling.

Det konkluderes, at den kritiske permeat flux stiger med et stigende ladningsforhold, og at en lineær polymer med høj molekylvægt som flokkuleringsmiddel giver de bedste filtreringsresultater med den højeste kritiske permeat flux.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato15 dec. 2010
Antal sider84
ID: 42369946