• Lise Møller Hauge
  • Mette Zarpegaard Pedersen
4. semester, Integrerede Fødevarestudier (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette specialeprojekt undersøger hvilke faktorer som påvirker nye, unge såvel som ældre, etablerede landmænds motivationer og barrierer for at indgå i generationsskifter og ukonventionelle ejerforhold. Projektet præsenterer derudover anbefalinger for alternative ejerkonstellationer for potentielle nye landmænd. Den teoretiske ramme er Adele Clarks Situational Analysis. Studiets empiriske data er baseret på kvalitative, semi-strukturerede interviews med to landbrugsstuderende, en landbrugsskoleforstander, både etablerede og unge landmænd samt en landbrugskonsulent. Den indsamlede, empiriske data er analyseret efter Adele Clarkes situational maps, resulterende i 10 temaer, som sætter den overordnede ramme for analysen. Resultatet af dette studie viser, at stærke landbrugstraditioner samt en overbevisning om at selveje er den eneste rigtige måde, hvorpå en landmand kan drive landbrug, er grundlæggende for de danske landmænds skepsis overfor utraditionelle generationsskiftemodeller og ukonventionelle ejerforhold. Tillid og forpligtigelse mellem den etablerede landmand og den nytilkomne landmand skal desuden være til stede for at imødekomme et velfungerende generationsskifte eller etablere alternative ejerforhold. Derover er det nødvendigt, at den unge landmand føler sig selvstændig og økonomisk involvereret for, at være motiveret for at arbejde hårdt. Hvad angår indflydelse, har familien og landbrugsskolerne stor betydning for unge landmænds holdning og indstilling. Det konkluderes ydermere, at landmænd, som indgår i alternative generationsskifter eller ejerformer, typisk er fra mindre byer og altså ikke landsbysamfund. Endeligt konkluderer studiet, at landbrugslovgivning står som værende en væsentlig barriere for mange landmænd når generationsskifte, alternative landbrugskonstellationer og ejerforhold overvejes. Ud fra diskussionen, konkluderes det at landmændene umiddelbart anbefaler fire successionstyper. Forfatterne har ud fra disse skabt en model, der kombinerer modellerne for ukonventionelle ejerformer der blev præsenteret i interviewene og relevant information fra den udvalgte litteratur. Denne model vil kunne præsenteres for potentielle nye landmænd, og guide dem til hvorledes de kan indgå i et partnerskab med en etableret landmand under at tilføjelse af startkapital og på den måde nærme dem et liv som selvstændige landmænd.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato26 maj 2016
Antal sider252
Ekstern samarbejdspartnerDet Samfundsnyttige Landbrug
Projektleder, Det Samfundsnyttige Landbrug Lone Andreasen la@okologi.dk
Aftager
ID: 233925093