Fælles Medicinmodul på Færøerne

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Maria S. Hammer Olsen
  • Fantahun W. Ketema
Resumé
Projektet tog udgangspunkt i egne observationer af uhensigtsmæssig anvendelse af det fælles medicinmodul med mange fejl som f.eks. dobbeltordinationer og ikke afstemte medicinlister. Formålet med projektet er at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for, om fælles medicinmodul bidrager til korrekt medicinering, hvilke fordele og uhensigtsmæssigheder aktørerne ser med det fælles medicinmodul, hvordan aktørerne forholder sig til afstemning af patientens medicin, samt hvilke andre faktorer, der påvirker anvendelsen af medicinmodulet.
Metode: Som undersøgelsesdesign benyttede vi metodetriangulering i form af observation, interviews, journalaudit på ikke korrekt registrerede lægemiddel-cave, samt udtræk af data i form af dobbeltordinationer, antibiotikaordinationer med behandlingstid over 21 dage. Data blev analyseret inden for den teoretiske ramme, der omfatter teorien om Social Construction of Technology.
Resultater:Aktørerne ser stor fordel i fælles medicinmodul, men klager over uhensigtsmæssigt systemdesign. Vi fandt, at det var forskelligt, hvordan aktørerne opfattede deres ansvar for afstemning af patientens medicin. Vi fandt, at der mangler retningslinjer for de praktiserende lægers delegation af medicineringsopgaver til sekretærer. Vi identificerede problemer i form af dobbeltordinationer, antibiotikaordinationer over 21 dage og ikke korrekte registreringer af lægemiddel-cave.
Konklusion: Fælles medicinmodul er ifølge aktørerne en fordel og giver overblik over patienternes totale medicinering uanset, hvor de har været henne i systemet. Systemet indeholder nogle uhensigtsmæssigheder, der ikke understøtter arbejdsgangen i praksis. Vores dataudtræk understøtter observations- og interviewdata omkring uhensigtsmæssig anvendelse af medicinmodulet.
Vi kan konkludere, at når man går fra papir til et elektronisk system åbner det op for nye og andre fejl. Hvis læger eller dem, der ordinerer medicinen, bevidst eller ubevidst medvirker til at give et falsk billede af patientens medicinliste, åbner det for nye problemstillinger.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2012
ID: 63424247