• Astrid Skriver Jørgensen
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale er udarbejdet i perioden oktober 2015 til januar 2016, som afsluttende kandidatspeciale på
uddannelsen Cand. Tech. Bygningsinformatik, på Aalborg Universitet.
Specialet omhandler optimering af almene boligforeningers anvendelse af informations- og
kommunikationsteknologi(IKT) i Facility Management.
Undersøgelsen er baseret på casen, Arbejdernes Andels Boligforening Aarhus, hvori et forbedringspotentiale for IKT
anvendelse, er identificeret imellem AAB og deres lejere.
Undersøgelsens formål er at udvikle en IKT-løsning, der understøtter dataoverdragelse og kommunikation imellem
AAB og deres lejere.
Specialet henvender sig til flere af byggeriets aktører, men primært til Almene og andre boligforeninger.
Under forløbet har AAB været en stor hjælp, ved at præsentere og inspirere, med deres IT-system. Samt ved at stille
materiale til rådighed. En særlig tak skal gå til Arne Tollaksen, projektdirektør i AAB, der med det største engagement
fortalte om AAB’s digitale udvikling, samt Leif Kruse, Inspektør i AAB, der under hele forløbet har stået til rådighed,
og bistået med svar og materiale.
Specialet er udført med vejledning fra Kjeld Svidt, der takkes for sin indsats under hele forløbet.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2016
Antal sider80
EmneordIKT, FM
ID: 225401750