• Emilie Erlands Fuhr
4. semester, Landinspektørvidenskab (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Klimatilpasning har konventionelt været et internt teknisk anliggende i de danske kommuner, der udførtes ad hoc som problemerne opstod. I takt med det øgede offentlige og politiske fokus på klimaforandringerne, og det igangværende paradigmeskift fra government til governance, har der imidlertid været behov for en tilgangsændring. Fra statslig side tilskyndes, at kommunerne samarbejder på tværs af myndigheder og borgere, samt udvikler innovative løsninger. Spildevandsselskabernes udskillelse fra kommunerne i 2009 har medført, at kommunerne ikke længere har ejerskab over de fælles spildevandssystemer, som klimatilpasning for oversvømmelser i praksis planlægges igennem. Spildevandsselskaberne har dermed også et centralt ansvar og en interesse i klimatilpasning. Endvidere har de private grundejere ansvar for at sikre egen grund. Derfor er samarbejde blandt de tre ansvarshavende aktører en grundlæggende forudsætning for implementering af klimatilpasningstiltag. Dog ses en udfordring i at mobilisere de private grundejere i den fælles indsats, så de offentlige og private løsninger indgår i sammenhæng. Derfor er klimatilpasning en praksis i udvikling.
På dette grundlag undersøger dette speciale, hvilke muligheder og udfordringer der er for kommunerne og spildevandsselskabernes implementering af klimatilpasning på privat grund. I den forbindelse er afgrænset til klimatilpasning for nedbørshændelser i boligområder i byzonen. Specialet vil inkludere en undersøgelse af privat grund, der er et paraplybegreb; fokus i denne analyse begrænses af specialets fokus på boligområder i byzonen, hvorfor privat grund inkluderer boligtyper og vejtyper.
Derudover vil specialet undersøge den gældende lovgivning, samt hvordan klimatilpasning er implementeret i den fysiske planlægning, for at forstå policy rammen. Dette vil sammenfattes i en kortlægning af, hvilke værktøjer kommunerne og spildevandsselskabernes har til at implementere klimatilpasning på privat grund. Specialet vil endvidere anvende casestudier til at undersøge, hvordan kommunerne i praksis anvender de givne værktøjer, til at implementere klimatilpasning i praksis. Derved vil dette speciale anskueliggøre de muligheder og udfordringer, som kommunerne og de kommunale spildevandsselskaber oplever i forbindelse med klimatilpasning, og give valide input til, hvordan disse kan imødekommes.
SpecialiseringsretningArealforvaltning og planlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2011
Antal sider140
ID: 280722014