Extreme Capability

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kresten Thomsen
Indeværende speciale diskuterer både teoretisk og praktisk, i hvilken udstrækning softwareudviklingsmetodikken Extreme Programming (XP) kan anvendes til at supportere de organisatoriske beslutninger, der er medvir-kende til at konstituere softwareorganisationen på et givent niveau i The Capability Maturity Model (CMM modellen). På baggrund af den teoretiske og praktiske analyse er konklusionen, at organisationer baseret på Extreme Programming er i stand til at opnå en certificering på CMM niveau 3, men at det ikke er muligt for organisationen at blive certificeret på højere niveauer uden at kompromittere de grundlæggende værdier i Extreme Programming. Specialet diskuterer videre om intensionen med CMM modellen kan efterleves med XP som organisatorisk redskab, og konklusionen er, at XP i kraft af sin eksplicitte videndeling og anvendelse af tillid til medarbejderne er i stand til at opfylde intensionen med CMM niveau 5 uden dog at kunne opnå en certificering på dette niveau. Det konkluderes endvidere, at organisationen gennem koblingen af anvendelsen af XP i forhold til CMM modellen kan opnå Extreme Capabililty, en konstrueret betegnelse for organisationer, der kommunikativt udnytter viden og omskiftelighed både i softwareudviklingen og på et organisatorisk niveau.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider130
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141693