• Lasse Nørgaard Frandsen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Jeg forlod Danmark i begyndelsen af august 2019 for at undersøge rekrutteringen af unge drenge til et dansk fodboldakademi i Uganda. Mit mål var at blive kritisk involvereret med så mange forskellige mennesker som muligt som var relateret til rekrutteringens processen. Målet var ikke at skulle gengive denne proces, men jeg var i stedet interesseret i at skabe så mange forskellige perspektiver på børns rettigheder når børnene blev rekrutteret. Jeg forsøgte ikke at distancere mig til feltarbejdet. I stedet forsøgte jeg at praktisere en anderledes kritisk og aktivistisk form for etnografi. Jeg opsøgte konfrontationer og diskussioner hos ugandiske og danske trænere, scouts, akademiets medarbejdere og frivillige samt hos den danske direktør. Feltarbejdet, skriveprocessen og projektet generelt var udarbejdet fra en posthumanistisk position som medførte at jeg tog forskellige valg forskelligt i forbindelse med filosofiske og metodiske overvejelser. Jeg forsøgte aktivt at benytte mig af tekst og skrivning som et performativt redskab hvor jeg kunne illustrere kompleksiteten om børns rettigheder og akademiets rekruttering. Jeg levede i Uganda 11 ud af de sidste 18 måneder og jo mere tid jeg var der jo mere kæmpede jeg også med at gøre det kendte ukendt. Mit etnografiske arbejde forårsagede mange forskellige dilemmaer hvor jeg konstant blev mindet om min forestilling om at jeg ville være en ansvarlig forsker. Jeg var i midten af et akademi som rekrutterede drenge helt ned i 7 års alderen. Dette vil for altid være problematisk med børns rettigheder fordi hvad eller hvem er topprioriteten? Er det akademiets visioner om at skabe rollemodeller og professionelle spillere eller er det tanker om at et barn for alt i verden skal være nærmest sin familie? Jeg giver ikke et direkte svar uden også at have illustreret hvor kompliceret dette er, og jo flere aktører der involveres jo mere kompleks. Hvad jeg dog foreslår, er at der er håb og muligheder for en bedre fremtid for børn som er relateret til fodboldakademier. En bedre fremtid hvor ugandiske børn og familier ikke udnyttes af internationale akademier som er tilstede med en dækhistorie om humanisme.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 jan. 2020
Antal sider95
Ekstern samarbejdspartnerEl Cambio Academy
No Name vbn@aub.aau.dk
Praktiksted
ID: 318791349