• Simone Patricia Vinkel
4. semester, Lyd og Musikteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler brugen af 1.grads ambisonics i VR koncertoplevel-ser afspillet binauralt gennem hørete-lefoner. To eksperimenter er blevet ud-ført, med hver deres koncertoplevel-se. Det første eksperiment (N=27, be-tween group) udforsker 3 lydoplevel-ser med henblik på deres effekt påpresence, kvalitet og præference: 1)optaget med en ambisonics mikrofon(H2n), 2) syntetiseret ambisonics, 3)mono reference. Resultaterne viste in-gen signifikante forskelle, men der varen klar præference af ambisonics medH2n. Andet eksperiment (N=18, wit-hin group) udforsker den subjektivekvalitetsopfattelse af to forskellige am-bisonics mikrofoner (H2n og AMBEOVR), samt måling og sammenligning afpresence, og også præference. Resulta-terne viste ingen signifikante forskellepå presence, og havde nogenlunde li-ge scoringer i kvalitetsopfattelse. Dervar en præference mod H2n oplevel-sen. Begge eksperimenter viser succes-fulde implementationer af ambisonicsi VR koncerter, der bevarer høj kvalitetog inkluderer følelsen af at "være der"
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2017
Antal sider93
ID: 259040010