Title_page.jpg
  • Piotr Pawel Taradajko
  • Anna Diana Chodor
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Poniższy projekt analizuje działanie sufitowej wentylacji dyfuzyjnej. Obejmuje on zarówno analizę pomiarową, jak i poprzez metody numeryczne.

Część pomiarowa obejmuje eksperymenty sufitowej wentylacji dyfuzyjnej w pełnej skali. Liczba pomiarów przeprowadzona jest w różnorodnych warunkach cieplnych i przepływowych. Jednym z głównych problemów, który jest zbadany, jest wpływ lokalizacji zysków ciepła w pomieszczeniu na rozpływ powietrza. Pomiary mają na celu sprawdzenie, jak bardzo warunki w pomieszczeniu zależą od dystrybucji zysków ciepła- zysków ciepła rozłożonych równomiernie, punktowych zysków ciepła w różnych lokalizacjach oraz zysków ciepła w jednej części pomieszczenia. Zbadany jest również wpływ zysków ciepła w zależności od ich wertykalnej pozycji. W przypadku zysków ciepła rozłożonych równomiernie, jest ryzyko wystąpienia problemu niestabilności przepływu powietrza w pomieszczeniu i jego natura jest analizowana. Kolejne szerokie pole badań, to istotność pola powierzchni, przez które powietrze nawiewane jest do pomieszczenia. Wszystkie rezultaty zaprezentowane są na wykresie projektowym, q-ΔT, który umożliwia znalezienie maksymalnych wartości q i ΔT, dla których ryzyko przeciągu w pomieszczeniu jest w akceptowalnym zakresie. Ponadto, przeprowadzone są pomiary spadku ciśnienia na suficie dyfuzyjnym i zbadane jest jaki wpływ na spadek ciśnienia ma konstrukcja sufitu.

Drugą, istotną częścią raportu jest modelowanie CFD, do którego użyty jest program Star-CCM+ i wygenerowany jest model pomieszczenia testowego. Warunki jednego z pomiarów w prawdziwym pomieszczeniu są bazą dla geometrii i warunków brzegowych użytych w modelu. Walidacja modelu przeprowadzona jest poprzez porównanie wyniku eksperymentu z wynikami symulacji. Następnie geometria modelu jest zmieniona poprzez zmniejszenie wysokości pomieszczenia, w celu sprawdzenia, jak duży jest wpływ wysokości pomieszczenia na siły wyporu w pomieszczeniu, które są głównymi siłami generującymi przepływ powietrza w tego typu systemie wentylacji
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 mar. 2013
Antal sider90
Udgivende institutionAalborg University
ID: 74632029