• Lars Meldgaard
  • Niels Lauritzen
I dette afslutningsprojekt på MIL-uddannelsen gennemføres en evaluering af det undervisningskoncept med blended learning, der i dag anvendes på SDU. Evalueringen er meget omfattende, og omfatter både evaluering af aftagerne, af lærerne, af administrationen og ikke mindst af de studerende vurdering af det nuværende undervisningskoncept. På baggrund af denne evaluering konkluderes det, at det i forbindelse med videreudvikling af konceptet er hensigtsmæssigt at arbejde videre med lærerrollen, med didaktisk design og med narrativ anvendelse af de videofilm, der i dag er et væsentligt element i konceptet. På baggrund af evalueringerne og overvejelser over de nævnte elementer, opstilles der et forslag til, hvorledes det nuværende undervisningskoncept på HD-uddannelsen på SDU kan videreudvikles.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17574649