Evaluering af sensorer i afløbssystemer gennem datavalidering

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Alexander Achton-Boel
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette kandidatspeciale opsættes en datavalidering, der kan anvendes til at opbygge en bedre forståelse af afløbssystemer. Til dette anvendes et evalueringsværktøj bestående af tre niveauer. Niveau 1 og 2 er i fokus igennem specialet. Til datavalidering på niveau 1 anvendes et tolerancebånd, der bygger på en eksponentialfremskrivning. Dette tolerancebånd har til formål at opfange pludselige ændringer i data, da alle ændringer i afløbssystemer anses at have en forklaring. På niveau 2 valideres det, hvorvidt den opfangede ændring har en logisk forklaring via et kontekstklassificeret tolerancebånd. Dette tolerancebånd anvender information fra flere sensorer, således den aktuelle kontekst kan defineres.

Evalueringsværktøjet har efterfølgende været anvendt på indsamlet data fra Viby ved Aarhus. For at opnå det bedste resultat kræves en kalibrering af metoderne. Efter kalibreringen viste evalueringsværktøjet sig anvendeligt til at skabe en bedre forståelse for afløbssystemet, da tolerancebåndet tydeligt opfanger pludselige ændringer i data, og efterfølgende validerer hvorvidt disse ændringer var forventet.
Datavalideringen er dog ikke bedre end den kalibrering, der udføres.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2018
Antal sider69
ID: 280599174