FRONTPAGE.pdf
  • Viktors Homics
  • Morten Kirkedal
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette afgangsprojekt var at evaluere forenklede modeller beregnet til kontrollere overholdelsen af det danske bygningsreglement vedrørende termisk komfort om sommeren.
En spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder angav indledningsvist nødvendigheden af en forenklet model i den tidlige designfase, til at forudsige hvordan et givet bygningsdesign vil påvirke risikoen for overophedning i boliger. En forenklet model udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), beregnet til sådanne indledende vurderinger samt til at kontrollere overholdelsen af det danske bygningsreglement, er blevet evalueret. Forud for evalueringen er denne forenklede model, sammen med to yderligere metoder til forudsigelse af operative temperaturer i bygninger, sammenlignet i henhold til deres implementering og brug af randbetingelser og input data. Takket være en følsomhedsanalyse blev de vigtigste input parametre afsløret, hvilket gjorde det muligt at fokusere på forbedringer samt udvælge de mest fordelagtige randbetingelser.
Efterfølgende blev modellernes beregningsproces evalueret ved at anvende ens randbetingelser og input data samt bruge parametervariation og betragte deres effekt på modellernes resultat. Slutteligt blev forenklede modeller med forskellige grader af kompleksitet i input samt beregningsproces evalueret ud fra kvalitetsaspekter ved at udføre termiske simuleringer i fem reelle boliger.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2013
Antal sider256
Udgivende institutionAalborg University
ID: 77339647