Et Socioteknisk bidrag til forretningsudvikling - Blandt iværksættere

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Leon Maltesen
  • Thor Larsen-Lechuga
Den sociotekniske-analyse udfoldes ved hjælp af Pinch og Bijkers kritik af teknologisk determinisme – The Social Construction of Technology. Den sociotekniske-analyse fremhæver, hvordan teknologi kan anskues som et produkt af menneskelig aktivitet, formet og påvirket af sociale og kulturelle sammenhænge. Resultaterne fra den sociotekniske-analyse anvendes i kombination med The Multi Business Model Approach for at koble teknologi og forretningsudvikling. Afhandlingen er centret om en case virksomhed i byggebranchen.
Empirisk er der foretaget fem kvalitative interviews, der anvendes til at afdække nuværende praksisser blandt forskellige aktører med relationer til byggebranchen. Informanterne er udvalgt på baggrund af metodikken følg aktøren, der skal sikre et bredere perspektiv på den teknologiske udvikling.
Afhandlingen demonstrerer, hvordan udfoldelsen af de relevante sociale grupper og forståelsen af, hvilke elementer der strukturerer deres handlinger, bidrager til en mere nuanceret forståelse af det løsningsrum, man som nystartet virksomhed optræder i. Derudover identificeres der i afhandlingen, tydelige sammenhænge mellem forståelsen af den værdi en teknologi tilbyder både set fra udviklerens samt potentielle brugere og kunders perspektiv- og en socioteknisk afdækning af en teknologis udvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2023
Antal sider116
ID: 509994330