• Jonas Bech Jensen
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Artiklen har til formål at præsentere og formidle indholdet af specialeafhandlingen ’Et nyt potentiale for organisatorisk innovation’. Afhandlingen fokuserer på nyansattes introduktionsforløb i offentlige organisationer og søger at besvare, hvordan læringsportfolio kan bidrage til organisatorisk innovation. Med en hermeneutisk tilgang til videnskabsteori og ved hjælp af kvalitative, semistrukturerede interviews, besvares spørgsmålet ved at analysere respondenternes oplevelser og beskrivelser i afhandlingens undersøgelse. Læringsportfolio kan herigennem siges at bidrage med en højere grad af kvalificering inden for innovativ adfærd blandt de nyansatte, samt medføre et praksisnært redskab, der kan bidrage til effektiv formidling af viden og tydelig præsentation over for kollegaer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2021
Antal sider53
ID: 413321814