• Ulla Rahbek
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Formålet med dette litteraturstudie er, at undersøge hvilke behandlingsmuligheder der bedst kan anvendelse i forhold til seksuel rehabilitering af kræftpatienter, og hvordan disse kan implementeres i Danmark for at videreudvikle den onkologiske sexologi. Der er i studiet inddraget internationale forskningsartikler fra USA, Canada og Sverige, samt anden relevant litteratur om emnet. Litteraturstudiet viser, at det at adressere seksuelle problemer direkte med psykoedukationelle interventioner, er en velegnet måde at hjælpe kræftpatienter og deres partner til at håndtere deres seksuelle problematikker. Interventionerne skal have rod i den bio-psyko-sociale tilgang til emnet, og inddrage PLISSIT-modellen. Disse interventioner, med inddragelse af teori om fleksibel mestring og af diverse informationsmateriale til patienten og dennes partner, samt bedre uddannelse af behandlere til at varetage de sexologiske problemstillinger, vil muligvis kunne styrke rådgivningstiltagene og udviklingen af den onkologiske sexologi i Danmark.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 maj 2017
Antal sider55
ID: 257017627