• Anja Brinch Hansen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract

Formålet med dette kvalitative studie af teammøder i en Børne -og Familieafdeling er at afdække og udfolde hvordan faglig uenighed kommer til udtryk blandt socialrådgivere på teammøder og hvilke elementer som kan være henholdsvis hæmmende og fremmende for, at faglig uenighed kan udfoldes.
Med baggrund i en interaktionistisk forståelse, har jeg valgt at undersøge dette ved at observere teammøder i en Børne -og Familieafdeling i en mellemstor kommune. Observationsstudiet er suppleret med interview af socialrådgivere og på den måde, har jeg både undersøgt socialrådgiverens egen forståelse af fænomenet, men også studeret fænomenet i det sociale arbejdes praksis. Analysen er foldet ud i en vekselvirkning mellem problemfelt, empiri og teori, med hovedvægt på Erwing Goffmans teoretiske og analytiske begreber.
Overordnet kan det ud fra undersøgelsen konkluderes, at faglig uenighed er til stede mellem socialrådgiverne på teammøder, men at den ikke er særlig tydelig og oftest udtrykkes relativt mildt og forsigtigt. Den faglige uenighed kommer til udtryk i form af modspil og kan såfremt den er konstruktiv, producere refleksion hos den enkelte socialrådgiver. Hvis den faglige uenighed derimod skaber modstand hos socialrådgiveren vil dette ses i form af tilbagetrækning. Behovet for bekræftelse for den enkelte socialrådgiver og tillid og tryghed i teamet kan være hæmmende elementer for, at den faglige uenighed ikke kommer til udtryk. Derudover ses behovet for ventilering - fortælling om de komplicerede problematikker - at være større end behovet for faglig udfoldelse.
Det kan være både vanskeligt og krævende at tage faglig uenighed op, og på trods af, at socialrådgiverne udtrykker sig positivt om nysgerrighed, undren og faglig uenighed, og dette i undersøgelsen er identificeret som et fremmende element i forhold til faglig uenighed, kommer dette element sjældent til udtryk på teammøder.
Det kan være både vanskeligt og krævende at tage faglig uenighed op, men det vigtigt, at der sættes fokus på faglig uenighed på teammøder, for at sikre den faglige udvikling i det sociale arbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 sep. 2018
Antal sider72
ID: 286926421