• Lea Kolloen Hansen
  • Sanne Bøhlers
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Baggrund: Ensomhed er et socialt problem. Forskning viser at ca. 210.000 danskere oplever ensomhed. Der er dog manglende viden om voksne med længerevarende psykiske lidelser, som bor på socialpsykiatriske botilbud. Denne specifikke målgruppe er på baggrund af deres psykiske lidelser og stigmatisering fra samfundet i højere risiko for at opleve ensomhed. Specialet belyser to perspektiver på botilbuddet - Beboernes oplevelser af ensomhed, og hvordan medarbejdere støtter dem til en meningsfuld hverdag.

Metode: Undersøgelsen er et casestudie design, hvor der er foretaget semistrukturerede interviews med fire beboere og tre medarbejdere. Undersøgelsen omhandler Elvirashøj, som er et socialpsykiatrisk botilbud i Aarhus kommune. Beboerne er mellem 30 og 65 år.

Resultater: Beboernes oplevelser af ensomhed er forbundet med relationer og stigmatisering. Beboerne har afsavn af sociale relationer, en tendens til at isolere sig i deres lejligheder samt stigmatisere sig selv og hinanden grundet deres psykiske lidelser. Når de beskriver deres hverdag på Elvirashøj, oplever beboerne desuden afsavn i forhold til kategorierne - at have, elske og være. Medarbejderne beskriver deres arbejdsforhold og manglende ressourcer som faktorer, der har indflydelse på måden, de støtter beboerne til at opnå en meningsfuld hverdag. Endvidere beskriver de flere dilemmaer, når de forsøger at imødekomme beboernes behov for social kontakt, men oplever at beboerne har manglende motivation i forhold til at deltage i aktiviteterne.

Konklusion: Baseret på analysens fund, kan det konkluderes, at beboerne oplever ensomhed. Dette ud fra deres fortællinger om selvstigmatisering og mangel på sociale relationer, hvilket har betydning for deres oplevelser. Når medarbejderne skal støtte beboerne til en meningsfuld hverdag, fortæller de alle om forskellige forståelser i forhold til, hvordan de bedst muligt kan yde støtte. Dog er de alle enige om, at de har til opgave at undgå social isolation, hvorfor de har fokus på at tilbyde fælles aktiviteter. Her forsøger de at skabe grundlag for indbyrdes relationer mellem beboerne og forbedre deres sociale færdigheder. Medarbejderne finder det dog vanskeligt at støtte beboerne til en meningsfuld hverdag, grundet deres arbejdsforhold, manglende ressourcer og manglende deltagelse fra beboerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider75
Ekstern samarbejdspartnerAnonymt botilbud
Anonym Anonym Anonym
Informantgruppe
ID: 280130575