• Stine Thoft Mikkelsen
  • Karina Thusgaard Jensen
  • Jónfríd Olsen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Et forandringsperspektiv på genoptræning af personer med apopleksi – en personcentreret tilgang

Baggrund: Hvert år rammes ca. 20.000 personer i Danmark med en apopleksi, og i alt lever 170.000 med følgerne heraf. På trods af, at personer med apopleksi har differentierede behov og udtrykker et ønske om autonomi i genoptræningen, er inddragelse ikke et fokuspunkt i de Nationale Kliniske Retningslinjer og bliver ikke konkretiseret i Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade. Der ses således en folkesundhedsmæssig problemstilling, idet Sundhedsstyrelsens strukturelle tiltag rettet mod personer med apopleksi ikke rummer målgruppens kompleksitet og behov for en personcentreret tilgang, men generaliseres på tværs af alle personer og kontekster.

Formål: Formålet med specialet er via inddragelse af personperspektivet at udvikle forandringsforslag, der skal bidrage til en personcentreret kommunal genoptræning for personer med apopleksi.

Metode: Specialet tager udgangspunkt i kritisk realisme, og til udvikling af forandringsperspektiverne er der taget udgangspunkt i MRC-planlægningsmodellen. Forandringsperspektiverne er udviklet med afsæt i empiri samt en teoretisk referenceramme. Der blev i specialet udført et systematisk litteratur-review, hvor formålet var at undersøge, hvilken viden der foreligger om personcentreret genoptræning til personer med apopleksi i kommunalt regi. Derudover blev der udført realistiske interviews med otte personer med apopleksi, som var i gang med en §140 genoptræning, samt evt. pårørende, med det henblik at få indblik i de apopleksiramtes perspektiv på, hvilke faktorer der har betydning for genoptræningsforløbet. Yderligere blev der afholdt et uformelt møde med praksis, hvor specialegruppen fik indsigt i den kommunale genoptræning. Resultaterne fra de ovenfornævnte metoder kombineret med Brendan McCormacks teori om personcentrering er anvendt til at udvikle specialets forandringsperspektiver.

Resultater: Med afsæt i resultaterne er der udviklet fem forandringsperspektiver, som har til formål at bidrage til en personcentreret kommunal genoptræning for personer med apopleksi. De fem forandringsperspektiver er: Fokus på samarbejde og koordinering internt og eksternt; Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af genoptræningen; Fokus på relationen mellem terapeuten, den apopleksiramte og evt. pårørende; Fokus på udvikling af terapeuternes professionelle ekspertise; Fokus på sociale fællesskaber blandt personer med apopleksi.

Konklusion: Forandringsperspektiverne kan bidrage til en personcentreret kommunal genoptræning for personer med apopleksi. Dog er det i videreudviklingen af forandringsperspektiverne nødvendigt, at der tages højde for konteksten, hvori forandringsperspektiverne skal implementeres, herunder bl.a. den politiske og økonomiske rammestyring, der har indflydelse på forandringsperspektiverne.
SprogDansk
Udgivelsesdato2022
Antal sider127
Ekstern samarbejdspartnerAalborg Kommune
Leder Ulla Mikkelsen ulla.mikkelsen@aalborg.dk
Anden
ID: 471824025