Et flerefagligt perspektiv på datadeling ved behandling af borger med KOL

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Liv de Raeymaekers
  • Marie Steen Tvergaard
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Befolkningen i Danmark bliver samlet set ældre, dette betyder at der kommer flere kroniker og dermed et stigende behov for fokus på de komplekse behandlingsforløb. Dette er et paradoksproblem, da der samtidig bliver færre antal mennesker i den arbejdsdygtige alder, til at levere denne nødvendige pleje. Datadeling på tværs af sektorerne er derfor beskrevet, som en løsning på manglende hænder i adskillige sundheds- og digitaliseringsstrategier i de seneste år.
Metode: Med en overordnet hermeneutisk tilgang laves kvalitative semistrukturerede interviews af to omgange. Del 1 inddrager både sundhedsprofessionelle og borgere med KOL. Del 2 er interviews med de sundhedsprofessionelle på baggrund af de resultater der fremkom af del 1.
Resultater: Fastsatte retningslinjer, samt bemyndigelser har indvirkning på valg af data. Den organisatoriske arbejdsgang omkring KOL i exacerbation har indflydelse på valg af data. Der er forskel på, om data findes relevant og hvilket data der vurderes relevant, alt efter hvilken rolle og myndighed den sundhedsprofessionelle har. Ansættelsesforhold og organisatoriske strukturer har indvirkning på tilvalg og fravalg af data. Tidligere erfaringer har indvirkning på de sundhedsprofessionelles vurdering af løsningsmodellen. Der skal være en tydeligt gevinst i form af tidsbesparelse og overblik ift. løsningsmodellens understøttelse af de sundhedsprofessionelles behandling. Arbejdskultur har en afgørende rolle for, behovet for retningslinjer for at føle sig tryg i arbejdet med datadeling.
Konklusion: Én løsningsmodel kan på nuværende tidspunkt ikke stå alene, da en organisatorisk løsning på tværs af sektorer og faggrupper samt en teknologisk løsning vil understøtte de sundhedsprofessionelles behov og arbejdsgange forskelligt i behandlingen af borgere med KOL. Herudover skal behovet for hvilket data der skal deles, for at understøtte det tværsektorielle samarbejde, defineres ud fra et fælles mål. Borgere med KOL må ikke spille en afgørende rolle for datadelingen ved tværsektorielle behandlingsforløb, da data kan gå tabt, samt give en oplevelse af usammenhængende og ukoordineret behandlingsforløb.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2019
Antal sider72
ID: 305175925