• Jesper Beck Nielsen
  • Signe Honoré Albers
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Introduktion:
Den demografiske udvikling i Danmark bærer præg af flere ældre og færre yngre. Der er behov for patientinddragelse for at imødekomme denne udvikling. Patientportaler kan være med til at øge patientinddragelsen. Det skyldes, at patientportaler blandt andet skaber bedre forudsætninger for kommunikation mellem patient og læge samt overblik over egne sundhedsinformationer. Eksisterende litteratur vurderer, at anvendelsen af disse portaler er utilstrækkelig. Der ses en tendens til, at e-sundhedskompetence og nytteværdi påvirker anvendelsen af patientportaler. Derfor findes det relevant at undersøge, hvordan de to elementer påvirker anvendelsen af 'Min Læge'.

Metode:
I specialet er der anvendt mixed method i form af interview og en spørgeskemaundersøgelse af patienter, der dels anvender, dels ikke anvender 'Min Læge'. Derudover er der foretaget et ekspertinterview.

Resultater:
Resultaterne viser, at personer, der anvender 'Min Læge', har overvejende bedre e-sundhedskomptence end dem, der ikke anvender applikationen. Der er ingen sammenhæng mellem de to grupper målt på nytteværdi. Derudover ses det, at mænd i højere grad anvender 'Min Læge'. I de tilfælde, hvor den ikke bliver anvendt, er årsagen oftest manglende kendskab til applikationen. Interviewene viser, 1) at informanterne i nogen grad anvender internettet til informationsøgning, 2) at informanterne forstår flere af de sundhedsfaglige termer, der bruges, 3) at det er tidsbesparende, og 4) at det skaber overblik at bruge patientportaler.

Konklusion:
Høj e-sundhedskompetence påvirker anvendelsen af 'Min Læge' positivt, hvorimod nytteværdi af patientportaler ikke har en påvirkning på anvendelsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2020
Antal sider110
ID: 333385004