• Martin Rehmeier Ruth Pedersen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet er et multiple casestudie som undersøger unges motivation og udfordringer for deltagelse eSports foreninger samt hvordan fysisk aktivitet anskues i sammenhæng med eSport. Undersøgelsen tager afsæt i tre foreninger under DGI hvor 10 unge drenge i alderen 10-15 år deltog i semistrukturerede interviews. Empirien analyseredes fænomenologisk ved hjælp af IPA med udgangspunkt i begreber fra SelfDetermination Theory. Studiet konkluder at motivationen for deltagelse i eSportsforeninger ligger primært i den sociale relation der er tilstede i foreningerne, dog anses de som værende indre motiveret da kompetence og tilhørsforhold også er elementer som respondenterne oplever. Endvidere kan der konkluderes, at foreningerne fremmer sundhed og fysisk aktivitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2018
ID: 267056716