Erosions-Risikokortlægning: Modellering af erosion i ArcGIS for Desktop

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

Forside_Speciale.pdf
  • Søren Nielsen
  • Ronni Fjordvald Søe
4. semester, Naturgeografi (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette projekt er at udvikle en model i ArcGIS for Desktop, som kan modellere jordtab på oplandsniveau.

Modellen anvender tilgangen fra den amerikanske RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation). Dette er en empirisk model, som bruger fem faktorer til at estimere jordtabet. Datagrundlaget er så vidt muligt offentligt tilgængeligt således at metoden og resultaterne kan genskabes uden særlig data adgang.

De fem faktorer er R Faktoren som repræsenterer nedbørsmængder og intensiteter, som driver erosionen. K Faktoren som repræsenterer jordens sårbarhed overfor den drivende kraft i R Faktoren. LS Faktoren bringer de lokale terrænmæssige forhold ind i modellen og forstærker eller mindsker jordtabet. C Faktoren bringer vegetationens beskyttende egenskaber ind i modellen, som virker reducerende ift. jordtabet.

Modellens resultater er unøjagtige i den forstand at de absolutte værdier for jordtabet ikke er korrekte. Dette skyldes de fejl og unøjagtigheder som tilføres modellen i gennem de fem faktorer samt den simplificering som en model af fysiske processer nødvendigvis er.

Konklusionen er at de værdier modellen giver er realistiske, men at sandsynligheden for at de er korrekte er lav. Det vurderes samtidig at modellen har en tendens til at underestimere værdierne, men der er dog knyttet en del usikkerheder til dette da mange af de fejl og unøjagtigheder i modellen kan lede til både en over- og underestimering. Det konkluderes at modellen relativt set giver et korrekt billede af, hvor der er høj og lav erosion i området og at resultatet kan anvendes i et planlægningsøjemed.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2015
Antal sider102
ID: 213894568