• Kjell Ivar Iversen
Formålet er å utprøve et design for å støtte barnvernspedagogstudenters læring i praksis. Teoretisk utgangspunkt i sosiokulturelle perspektiver med vekt på Lave/Wengers teorier om praksisfelleskap, teorier om læringstransfer, ”skrive for å lære” og design av samarbeidslæring på nett. Metodisk er oppgaven forankret i en aksjonsforskningstradisjon hvor analyse av aktivitet i konferanser og gruppeintervju inngår som metoder i evaluering. I oppgaven testes det ut et konkret design og oppgaven ender opp med forslag til endringer i designet for utprøving i ny aksjonsforskningssirkel.
SprogNorsk
Udgivelsesdato1 jun. 2010
Antal sider63
Udgivende institutionAAU
ID: 32244750