Er det mig, som er problemet?

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Marianne Wittrup May
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne opgave fokuserer på en central udfordring i social- og sundhedsuddannelsen. Mange unge trives og går i gang med uddannelse, samtidig møder vi på skolerne et stigende antal udsatte unge, som har svært ved at gennemføre uddannelsen. Disse udsatte unge er i en fase af livet, hvor de skal træffe store beslutninger, imidlertid har de mange udfordringer i form af manglende trivsel, psykisk sygdom og negative forventninger til at kunne mestre en uddannelse.
Opgaven undersøger forekomsten af og årsagerne til den manglende trivsel. Og den kaster lys på det stigende antal af unge med diagnoser, som gerne vil have en uddannelse og hvad denne gruppe er motiveret af.
Det er formålet at udpege, hvilke pædagogiske og didaktiske handlemuligheder læreren har på baggrund af denne empiri i forhold til at tilrettelægge en differentieret og praksisnær undervisning, herunder at støtte og motivere de udsatte unge til at gennemføre den uddannelse, som de så gerne vil have.
SprogDansk
Udgivelsesdato20 maj 2020
Antal sider34
ID: 332503969