• Anette Schaltz Villadsen
  • Lars Bo Smith
Vi har valgt at tage udgangspunkt i hvilke potentialer der er ved at anvende video i e-portfolio i fagene idræt og billedkunst på Odense seminarium. Vores empiri stammer fra interview af 3 undervisere og 3 studerende, hvor vi har spurgt dem om deres brug af og erfaring med at bruge video som et værktøj, læreprocessen dermed, anvendelsen af portfolio (digital eller ej) og om hvordan de evaluerer. Formålet med at fokusere på video i e-portfolioer er, at vi vil se på potentialer for, hvordan video kan bruges til en systematiseret og formaliseret dokumentation, evaluering og refleksion, med det formål at styrke læringen. Vi har en forestilling om at video kan forstærke den effekt, som det at arbejde med en e-portfolio kan have, som en ramme der faciliterer det positive fokus på det man mestrer, forventninger til den enkelte og gruppen, samt det at sætte realistiske mål. Andre har enten fokus på e-portfolio eller video Vi har valgt at se på kombinationen af begge læringsværktøjer.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider88
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14379935