Engagerende mekanismer i spiluniverser

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Niels Jensby Olsen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Synopsis:
Dette speciale tager udgangspunkt i en undren
over hvad der skaber et engagerende og
fastholdende computerspildesign.
Der inddrages teorier om engagement, motivation og gameplay.
Disse teorier danner tilsammen fundamentet for en empirisk analyse af konkrete spilmekanismer.
Teori og analyse føres sammen i en syntese der
har til hensigt at belyse engagement og
fastholdelse, som en proces spilleren går
igennem i et givent spil.
Specialet afsluttes med 8 strategier der har til
hensigt at understøtte
fastholdelsesprocessen og give indsigt i de
overordnede spilmekanismer.
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2004
ID: 61061729