• Røskva Lill Lindgård Høimark
Fokusset i dette projekt er, at identificere og kvantificere enkelttabene og energitabene hen over ind-og udløbet af forskellige biofilter med forskellige luft flow. Undersøgelsen af enkelt-tab afhængighed af biofiltre medies karakteregenskaber og flow betingelser, hvilke blev udført ved brug af fem forskellige laboratorieskala biofilterenheder.

Til dette formål var trykvariationen hen over de forskellige filterenheder målt før indløbet, indeni filteret og efter udløbet, under en række forskellige strømningshastigheder.

Målingerne viste, at filtermaterialets egenskaber, såsom porestørrelse og pore retning har en signifikant indflydelse på trykvariation hen over filterenheden.

Endvidere blev variationer i gas-energi niveau hen over filterenhederne målt og blev med succes modelleret.

Modelleringen bekræftede, at både porestørrelsen og pore retningen har en signifikant indflydelse på enkelt-energitabene hen over indgangen til filterene.

Yderligere blev tryktabets målinger udført på en fuldskala biofilterenhed placeret ved et svineproduktionsanlæg.

Resultaterne viste, at tilstedeværelsen af biofilm indeni biofilter materialet kan have en signifikant indvirkning på tryktabet, som generelt set falder hurtig med stigende biofilm tykkelse. Resultaterne viste også, at biofilm densiteten indeni biofilteret varierer efter placering, men er generelt højere nær indløbet.

Der konkluderes, at der findes enkelt-tryktab og energitab hen over ind- og udløbet af biofilter medier (noget, der ikke tidligere er blevet dokumenteret), og at det er muligt at modellere disse tab.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato30 jun. 2012
Antal sider51

Billeder

forsideNY.pdf
Front page
ID: 65240006