• Ole Emborg
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
Københavns Kommune har som erklæret mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad senest i år 2025, og derfor vil den offentlige byfornyelsesstøtte i årene fremover i højere grad blive kanaliseret over i energirenovering, hvor “adgangskravet” for støtten, populært sagt, vil være at karakteren i det gældende energimærke hæves med minimum to karakterer.

For den valgte ejendom er det undersøgt hvordan kommunens energimål bedst opfyldes: I dette indgår udskiftning af vinduer, udvendig facadeisolering, indvendig brystnings- og facadeisolering, isolering af etageadskillelser, teknisk isolering af eksist. installationer, ventilation med genvinding og endelig opsætning af solceller.

I opgaven er beskrevet hvilke trinvise forbedringer de enkelte arbejder medfører og hvilke udfordringer de enkelte arbejder indebærer. Desuden er den indvendige isolering mere indgående behandlet mht. materialevalg, dimensioner, løsningsprincip samt orientering ifht. verdenshjørners betydning.

Opgaven har vist at energimålet kan nås ved udførelse af de foreslåede arbejder, og det har været muligt at nøjes med at isolere indvendigt på de to øverste etager hvor murværket er 1,5 sten og udbyttet dermed også er størst i energimæssig henseende.

Varmebehovet falder således fra 252 MWh/år til 115 MWh, hvilket svarer til ca. 55 %.

Økonomisk er det rentabelt at udføre de planlagte arbejder, men der ses meget stor forskel på rentabiliteten målt ifht. rentabilitetskravet i bygningsreglementet BR2010 kap. 7.4.1 stk. 1
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2015
Antal sider56
ID: 213209630