• Jens Peder Bjerre Nikolajsen
  • René Rohde Martensen
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
I dette projekt tages der udgangspunkt i en specifik ejendom der er opført i 1986-87 efter bygningsreglement BR 85-S. Rapportens målgruppe er således ejendommens ejer samt boligejer af samme type ejendom.
Det vil gennem beregninger i Be18 blive belyst hvilke tiltag der skal fortages for at overholde henholdsvis renoveringsklasse 1 og 2, og hvilke tiltag der skal til for at overholder kravet til energirammen for nybyggeri for BR18.
Indeklimaet for den nuværende bolig gennemgås og holdes op imod de oplevelser boligejer har af indeklimaet i dagligdagen.
Gennem simuleringer i WUFI vil de fugttekniske forhold der gør sig gældende ved en efterisolering af loftkonstruktion blive anskueliggjort. Tilsvarende er der udført HEAT2 beregninger af samlingsdetalje i vinduesfals for at vurdere betydningen af ændret kuldebrosafbrydelse
Det vil blive belyst, hvilke omkostninger de forskellige tiltag er forbundet med, og der diskuteres fordele samt eventuelle ulemper, der må forventes ved gennemførsel af de udvalgte tiltag.
Der er søgt at anvende realistiske priser for de udvalgte renoveringstiltag via tilbud fra håndværksvirksomheder. Omkostninger til energirenovering sammenholdes med den værditilvækst, der af lokal ejendomsmægler, vurderes for området at være realistisk. Der diskuteres afslutningsvist, om nybyggeri kan være mere attraktivt for boligejer.
Beregninger igennem projektet viser, at renoveringsklasse 2 og efterfølgende renoveringsklasse 1, kan overholdes ved gennemførsel af forholdsvist få tiltag, men at det ikke er rentabel i forhold til ejendommens værditilvækst.
Ved gennemførsel af en omfattende totalrenovering, er det muligt at overholde energirammekravet for nybyggeri i BR18. En omfattende totalrenovering vil dog på samme måde ikke være rentabel for boligejer.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider62
ID: 304739833