Energikonvertering af landkommuners uudnyttede biomasse i et nationalt perspektiv

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kim Clausen
  • Uffe Vinther Kristensen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den energi, der kan produceres fra den uudnyttede biomasse, bør anvendes energieffektivt for, at en omstilling til et fossilfrit energisystem kan ske jf. den politiske diskurs. Dette speciale undersøger, hvorledes den lokale uudnyttede biomasse, mest energieffektivt integreres i det danske energisystem. I forlængelse her af undersøges det, hvordan en sådan integrering kan sikres.

Først foretages en tekniske systemanalyse, der simuleres i EnergyPLAN, hvor i der indpasses en øget mængde fluktuerende energi. Dernæst analyseres, hvordan rationaler på nationalt og lokalt(kommunalt) niveau determinere, hvorledes den lokale uudnyttede biomasse vil blive anvendt. Dette sker ud fra en række konverteringsmuligheder. Den lokale tilgang vil være baseret på en case, som er Ringkøbing Skjern Kommune.

Rapportens sidste analyse tager afsæt i en konkret udfordring for, hvorledes der lokalt kan blive konkurrence om de knappe biomasseressourcer. Herved vil konsekvensen være suboptimering eller systemintegrering. Det argumenteres derfor for, at en strategi for anvendelse af uudnyttet biomasse vil være nødvendig for at sikre en energieffektiv anvendelse.

Den lokale biomassestrategi vil blive bestemt ud fra en teoretisk optik, som hedder Choice Awareness. Her vil centrale aktørers rationaler for anvendelse af biomasse bestemme, hvordan anvendelsen vil ske og, hvilke konsekvenser det vil have lokalt og nationalt. Det er sammenhængen mellem den lokale planlægning og det nationale energisystem, der konkluderes på.

Det konkluderes, at den mest energieffektive anvendelse af de uudnyttede biomasseressourcer sker ved anvendelse i det nationale energisystem. Ligeledes konkluderes det, at anvendelsen vil ske forskelligt i et lokalt kontra nationalt perspektiv. Hvordan anvendelsen sker energieffektivt kan der ikke konkluderes direkte på. Derfor kan det konkluderes, at der bør initieres en diskussion, der kan være genstand for en egentlig anvendelsesstrategi.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider119
ID: 63639651