En Vurdering af Videouddannelse på AAU: Problembaseret Digitalisering

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Andreas Kaae Jensen
  • Michael Buss Andersen
4. semester, Produkt- og Designpsykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette 10. semester projekt i Produkt- og Designpsykologi har til formål at belyse aspekter og problematikker i forbindelse med at implementere en videoundervisning på Aalborg Universitet, med et særligt fokus på at sikre kompatibilitet med problembaseret læring (PBL). Projektet arbejder ud fra følgende problemstilling:

Hvilke specifikke design- og brugerinteraktions-behov må en videoplatform imødekomme for at understøtte den pædagogiske tilgang til problembaseret læring (PBL) på Aalborg Universitet?}

Indledningsvist blev motivationer og andre forhold på AAU undersøgt i forhold til den eksisterende måde at undervise på. Dette blev gjort for at undersøge hvor en videoplatform er i stand til at bidrage positivt.
Projektgruppen deltog også i en række møder og workshops, som bidrog til at belyse hvilke tiltag AAU alleredde havde i værks.\par
Dernæst blev der udført en række interviews på studerende og undervisere, for at belyse hvilke bekymringer, behov og ønsker de havde til en potentiel videoplatform.
Disse blev analyseret via en tematisk analyse, som kan er en struktureret måde at ekstrahere temaer fra kvalitativ data. Resultatet var fem temaer der berører alt fra funktionalitet og video produktion til tanker omkring undervisning og elevers motivation:
* Håndtering af tid og mentale ressourcer
* Digitale overvejelser på tværs af domæner
* Overvejelser omkring en digital uddannelsesplatform
* Produktion af undervisningsvideoer
* Pædagogisk metode og forelæsning
Temaerne dækker hver over ca. fem mere specifikke koder, som hver beskriver et snævert aspekt / interessant perspektiv i relation til problemstillingen og tangerende emner.\par

Dernæst blev der udført en usability test af de tre platforme AAU havde i udbud, Kaltura, Mediasite og Panopto, hvor studerende og lærer vurderede de tre platforme på forskellige parametre.
Deltagerne udførte hvad der svarer til en meget basal arbejdsgang til at producere en video: optage, omdøb, redigere og dele en kort video.
Før testen vurderede de hvor svært de forventede opgaverne, de vurderede hvor svær hver opgave reelt var for hver platform og hvilken platform de foretrak.
Redigering blev vurderet signifikant sværere end de andre tre opgaver, Kaltura og Panopto klarede sig omkring lige godt, mens mediasite klarede sig signifikant dårligere i flere af opgaverne.
\blankline
Det konkluderes at der er få hensyn at tage specifikt i relation til PBL. Til gengæld blev fem konkrete anbefalinger formuleret:

* Stil nemme og funktionelle video redskaber til rådighed
* Brug god lyd og video
* Løft studerenes motivation
* Vær klar til at restrukturere forelæsninger
* Digitaliser på tiltalende vis
SprogEngelsk
Udgivelsesdato5 jun. 2019
Antal sider59
ID: 305179132