• Ida Falk Nielsen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Abstract
Introduktion De fleste patienter med slagtilfælde lider af neurologiske eller muskulære tilstande, der involverer nedsat hånd funktion. Rehabilitering af slagtilfælde etter udskrivelse fra hospitalet spiller en vigtig rolle ved nedsat hånd funktion og trænings indsatsen og fremgangen evalueres løbende, manuelt af en terapeut. Til dette formål anvendes validerede og pålidelige objektive tests. De fleste af de mange tests, der findes til formålet fordrer at den tid, det tager at færdiggøre en række testaktiviteter, som er udformet til at matche almindelige dagligdags aktiviteter, måles på tid. Testningen er dyr for sundhedssystemet og gør desuden patienten afhængig af terapeut bistand og der er behov for en mere økonomisk metode at teste håndpatienter med.

Metode Forsøget omfattede elleve raske forsøgspersoner, 4 kvinder, 7 mænd, 20 -30 år gammel. Alle forsøgspersoner gennemførte de 3 deltests fra den Modificerede Jepsen Taylor håndfunktion Test (MJT). Tid blev målt i alle tests manuelt af en terapeut og automatiseret ved hjælp af et Microsoft Kinect kamera.

Resultater Målingerne i deltest 2 viste ingen indikation af eventuelle overordnede systematiske forskelle mellem de manuelle vurderinger og de automatiske vurderinger. Ved målinger i delprøvning 4, var der en indikation af en systematisk afvigelse mellem de to målemetoder. For målinger i delprøvning 5 var der også en indikation af systematisk forskel mellem de to målemetoder. Varigheden af tid i sekunder, som det tog for de 11 deltagere, til at udføre de 3 deltests af MJT, blev både registreret automatiseret og manuelt og sammenlignet for forskelle i et Bland Altman plot for hver deltest.

Konklusion I dette studie lykkedes det, at påvise at den automatiserede MJT fungerer, og at det var muligt at hente brugbare målinger og billeder fra Kinect kamera. Det blev fundet nogle forskelle mellem de to målemetoder og den automatiserede måling i delprøvning 4, der viste kortere tid end den manuelle måling, mens det modsatte blev fundet i målingen for delprøvning 5. Alle tidsforskelle mellem de metoder, var inden for 1,1 sek. men hvis det sættes forhold til den gennemsnitlige tid, det tog at udføre hver af de tre deltests, deltest 2,(0,50 sek.), deltest 4, (1,1 sek.), og deltest 5,(0,60 sek.), må det anses for en acceptabel fejlmargin. Derfor konkluderer dette studie, at den automatiserede test er lige så nyttig, som den manuelle test, og at den automatiserede MJT test, kan måle tid lige så godt som den manuelle MJT kan.
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2015
Antal sider110
ID: 224209185