• Christina Duun Nielsen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Titel: En undersøgelse af vidensgrundlaget for forebyggelse af maternal mortalitet i udviklingslande- Et litteraturreview.
Formål: Formålet med dette projekt var at undersøge vidensgrundlaget for interventioner målrettet reduktion af maternal mortalitet i udviklingslande. Derudover havde projektet også til formål at udarbejde et beslutningsgrundlag for udvikling af fremtidige interventioner målrettet nedbringelsen af maternal mortalitetsrate i sub-Sahara Afrika.
Metode: Der er i dette projekt, udført en systematisk litteratursøgning, til indsamling af data, der videre blev bearbejdet i et litteratur review igennem en syntese og en narrativ analyse.
Resultat: Resultatet fra dette litteraturreview viste at træning og kompetenceudvikling af traditionelle fødselshjælpere havde en signifikant reducerende effekt på maternal mortalitetsraten. Ligeså blev der fundet at kvindegrupper, hvor der blev diskuteret emner omhandlende graviditet og fødsel, kunne have en signifikant reducerende effekt på den maternalle mortalitetsrate.
Konklusion: Vidensgrundlaget for interventioner målrettet reduktion af maternal mortalitet, ses at udgøres af træning og kompetenceudvikling af traditionelle fødselshjælpere. Ligeledes udgøres vidensgrundlaget af kvindegrupper, der diskuterer emner relateret til graviditet og fødsel. Denne viden kan anvendes i et beslutningsgrundlag for fremtidige interventioner målrettet nedbringelse af maternal mortalitetsraten.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider73
ID: 305238545