• Peter Vildsted Nielsen
  • Kent Vestergaard Vinther Christensen
4. semester, Byggeledelse (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Indledningsvist præsenteres projektgruppens baggrund og motivation for afhandlingen, som tager afsæt i den initierende problemstilling:

Hvilke faktorer er væsentlige for et succesfuldt byggeprojekt?

En forundersøgelse behandler, hvilke faktorer der er væsentlige for opnåelsen af succes. Dette leder frem til fokus på emnet procesværdier, hvilke projektgruppen vil undersøge yderligere.

Herefter behandles en kvantitativ grovanalyse med afsæt i den nordjyske byggebranches holdninger til en række opstillede hypoteser, baseret på de behandlede procesværdier. Resultatet fra undersøgelsen leder frem til den endelige problemformuering:

Hvilke mulige tiltag kan sikre bedre anvendelse af entreprenørens viden i de tidlige faser af byggeprocessen?

Med afsæt i problemformuleringen udarbejdes en kvalitativ detailanalyse med data fra interessenter i den nordjyske byggebranche. Analysen belyser mulige virkninger og årsager til manglende anvendelse af entreprenørens viden. Analysen afsluttes med diagnosticering og opstilling af mulige løsningstiltag.

På baggrund af de diagnosticerede løsningstiltag bliver afhandlingens løsningsforslag udarbejdet omkring tre niveauer, med værdibaseret samarbejde som det endelige løsningsforslag.

Efterfølgende bliver en generel vurdering og diskussion foretaget. Her kigges på, hvad afhandlingens output kan bidrage med til byggebranchen, samt afhandlingens overordnede reliabilitet og validitet belyses.

Afslutningsvist præsenteres konklusionen, en fremadrettet perspektivering, og en bagudrettet refleksion.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2014
Antal sider112
ID: 173306771