• Michael Bang
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Produktion og fangst af fisk og skaldyr er en essentiel industri i Grønland, hvori omkring 15% af landets ca. 25.000 erhvervsaktive er beskæftigede. Tidligere studier i Canada har rapporteret en høj prævalens af arbejdsbetinget astma blandt arbejdere, beskæftigede med produktion af snekrabbe (Shionoecetes opilio). Kun et mindre pilot-studie har beskrevet prævalens for arbejdsbetinget astma blandt produktionsarbejdere i den Grønlandske snekrabbe og dybvandsreje (Pandulus borealis) industri.

Metode: 311 arbejder blev undersøgt i perioden oktober til november 2016 fordelt på 6 forskellige fabrikker og 3 forskellige fiskeskibe. Vha. Et spørgeskemabaseret interview, positiv prik-test for dels almindelige allergener samt specifikke ekstrakter fra snekrabbe og dybvandsrejer, samt spirometri med reversibilitetstest, blev anvendt for at stille diagnosen ”arbejdsbetinget astma”.
Resultater: 27,5% af arbejderne der var, eller tidligere havde været beskæftiget med processering af snekrabbe, var sensibiliseret for dette og signifikant flere end dem, som aldrig havde været beskæftiget med dette (OR=3,18)
10,2% af arbejderne der var, eller tidligere havde været beskæftiget med produktion af dybvandsreje var sensibiliseret for dette, ikke signifikant forskelligt fra personer der aldrig havde været beskæftigede (OR=1,04).
Prævalens for sandsynligt arbejdsbetinget astma var signifikant højere blandt snekrabbearbejdere i forhold til dybvandsrejearbejderne (11,9% vs 3,7%, P=0,04)

Konklusion: Dette studie observerede en signifikant højere rate af AA, blandt snekrabbearbejderne sammenlignet med dybvandsrejearbejderne. Beskæftigelse med snekrabbe øgede signifikant odds for at være sensibiliseret for dette, med højere odds ved længere ansættelse. Den samme lave rate af AA i den grønlandske industri i forhold til den canadiske, som tidligere studie har beskrevet, bliver genfundet i dette studie. Derudover ses den samme højere rate af sensibilisering for snekrabbe, hvilket kan indikere en vis ”healthy worker effect”.
Der er begrænset evidens, der tyder på at den grønlandske population er beskyttet mod at udvikle AA. Den lave rate af AA, der rapporteres til de grønlandske myndigheder, kan sandsynligvis tillægges underrapportering.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2017
Antal sider22
ID: 246767274