• Asger Hasle Harlung
Specialet er et forsøg på at udvikle en teoretisk ramme, hvori de interdisciplinære elementer, der indgår i forskningsfeltet CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) kan indgå og beskrives i en samlet videnskabelig diskurs. Formålet er udover at skabe overblik, at bidrage til at ”løfte” området ud af dets interdisciplinære status, fordi denne ikke er ganske tilfredsstillende, hverken fra en forskningsmæssigt eller udøvende synsvinkel. Samtidig kan en samlet videnskabelig diskurs eventuelt bidrage ril at afhjælpe indbyggede uoverensstemmelser imellem de forskellige discipliner, som forskningsområdet CSCL ellers er henvist til at trække på. Specialets ærinde søges indfriet ved hjælp af retorikken, som afsøges, hvorpå en model udviklet af Cicero i 55 f.kr. udvælges og søges tilpasset læring og informationsteknologi i informationssamfundet. Modellen er i tilknytning til udviklingsarbejdet afprøvet på to virtuelle uddannelsesområder, og de væsentligste træk fra disse undersøgelser rapporteres som belæg for den vurdering, at den retoriske tilgang indfrier sit formål og gør det muligt at danne et samlet billede af CSCL-tilrettelæggelser med den etablerede model som grundlag for én samlet diskurs.
SprogDansk
Udgivelsesdato2003
Antal sider79
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141457