• Sathesh Sathananthan
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Lægerne har et vidensproblem i forhold til at få opsamlet valid data i fællesskab til kliniske forsøgsprotokoller da denne er løsrevet fra journalen. SNOMED CT (SCT) er velegnet til at koble op mod journalen med henblik på dataudtræk. Dog mangler der viden om hvordan metoderne for realisering af de teoretiske potentialer ved SCT anvendes. Derfor undersøges hvilke udfordringer er der relateret til udvikling af et design med anvendelse af referencemodellen SNOMED CT til at koble de to dokumenttyper journal og den løsrevet protokol med henblik på at skabe validitet i dataudtræk i kliniske forsøgsprotokoller?
Først foretages en analyse af en eksisterende protokol, herefter sker en kvalificering af design ved at koble det med viden om SCT i forhold til dataudtræk, og sidst sker en verificering af designet af skabelonen af protokollens ejer ved tænke-højt-test og interview. Vidensindsamling er bl.a. foretaget ved litteraturstudier.
En prototype på en SCT skabelon blev designet og der var udfordringer i at koble klassifikationsskalaer sammen med SCT. Dækningsgraden af skabelonen er 98,8 %, men det var kun muligt at mappe 69 ud 81 med prækoordinerede begreber.
Udfordringen ligger i at bevare bagudkompatibilitet hvis en protokol skal designes udelukkende på SCT som erstatning for klassifikationsskalaerne.
Speciale bidrager med ny viden til at skabe validitet i den data der trækkes ud til anvendelse i forsøgsprotokoller ved anvendelse af SCT. Resultaterne fra validering af skabelonen er umiddelbart ikke repræsentative da disse er opsamlet retrospektivt, men omvendt har det værdi i forhold til at forstå at de begreber som udvælges skal være meningsfuldt i relation til den kontekst de skal anvendes i.
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider169
Ekstern samarbejdspartnerKlinisk Forskningsenhed - Onkologisk afd.
Weronika Maria Szejniuk wms@rn.dk
Anden
ID: 245814561