En modularisk template for IKT-baserte kurs

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Per Ola Lien
Dette masterspeciale har som resultatmål å finne fram til en mal for å kunne tilby kurs overfor mine kunder, i første rekke datarelaterte kurs, men med åpning også for andre typer. Jeg har siden våren 1992 drevet egen virksomhet innen databransjen. Gjennom mitt arbeid gjennom mange år mener jeg å kunne se et tildels meget varierende kunnskapsnivå, særlig innen denne bransjen. Det er dette som danner grunnlaget for arbeidet med mitt masterspeciale, noe som jeg regner med å få stor nytte av fremover. Det er allerede flere av mine større kunder som har vist positiv interesse for arbeidet. Teoretisk er basis i første rekke lagt på teoriene til Kolb og Bruner, men også til Piaget, Wenger og Tyler m.fl. i noe mindre grad. Det er først og fremst Kolb’s læringssirkel som illustrerer at læring er en kontinuerlig prosess som det er lagt vekt på, videre er det trukket paralleller til Bruner’s stillasprinsipp som jeg mener bygger på mye av de samme prinsippene som hos Kolb, ved at læringserfaring danner grunnlag for ny læring. Empirisk har jeg kun benyttet en kvantitativ undersøkelse. På grunnlag av malen ble det utarbeidet en liten kurspakke som ble lagt ut på internett og som dannet grunnlag for den empiriske undersøkelsen. Svarprosenten var på 53 % noe jeg absolutt mener er tilfredsstillende i en slik undersøkelse. Resultatet av undersøkelsen gir totalt sett en meget positiv respons på kursopplegget. Den gir også flere nyttige innspill i det videre arbeid med kurs basert på denne malen.
SprogNorsk
Udgivelsesdato2003
Antal sider31
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141430