En grøn ide i aktør-netværk

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Lars Stubkjær Barslev
Nutidens børn og unge vokser op med bevidstheden om mange forskellige kriser, herunder den såkaldte biodiversitetskrise, der også af biologer omtales som den sjette massedød med op mod 1 million plante- og dyrearter truet af udryddelse.
Denne opgave beskriver et designforløb, hvor en gruppe elever i en dansk folkeskole udvikler en biodiversitetslabyrint, som et lokalt svar på denne krise. Skolen har kun asfalt og flis i deres skolegårde og eleverne udvikler idéen om en grøn labyrint, der kan være levested for dyr og legested for børn.
Projektet omkring biodiversitetslabyrinten bliver en del af et aktionsforskningsforløb, hvor også skolens lærere inviteres til at udvikle på den grønne idé bl.a. gennem en workshop. Her følges processen i en fokusgruppe-samtale, hvor der diskuteres muligheder og barrierer ved udsigten til at skulle give rum for og vise omsorg for levende dyr og planter i skolegården.
Opgavens videnskabsteoretiske og metodisk-analytiske tilgang har afsæt i Bruno Latours aktør-netværksteori og det undersøges hvordan forskellige aktør-netværk dannes i tilknytning til designet af biodiversitetslabyrinten og den videre proces der følger heraf.
Opgaven stiller spørgsmålet: Hvordan kan man med aktør-netværksteorien beskrive den arbejdsproces, der består i at omsætte en grøn idé til bæredygtig eksistens? Opgaven konkluderer at både humane og non-humane aktører spiller en væsentlig translaterende rolle i det arbejde der pågår omkring forskellige anliggender og projekter, hvor der skal forhandles og skabes fælles interesse omkring forskellige bud på løsninger. Det illustreres hvordan et heterogent aktør-netværk er en vedholdende arbejdsproces og man kan aldrig vide sig sikker i forhold til dens stabilitet.
Flere større organisationer i bl.a. USA og UK er engageret i at omdanne grå, asfalterede skolegårde til grønne, levende skolegårde. Denne udvikling er stadig i sin vorden i Danmark. Opgavens hensigt er at give andre skoler og organisationer inspiration og viden om , hvordan de kan arbejde med denne proces og hvordan et bredt udsnit af aktører; humane og non-humane spiller en væsentlig rolle heri.
SpecialiseringsretningInnovation og Kreativt Læringsdesign (KREA)
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2023
Antal sider25
ID: 508117748