En finger på plankulturen

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Alex Tolstrup
Plankultur er et forholdsvis nyt begreb i den danske plandebat, men det er imidlertid et væsentligt begreb i diskussionen af, hvordan den fysiske planlægning kan ændres og forbedres. Fysisk planlægning bliver i stigende grad mere kompleks, og den kommunale planlægning er en differentieret størrelse, der kan variere fra kommune til kommune, da der ikke eksisterer ét samlet, tydeligt rationale for den fysiske planlægning for nuværende, ligesom konteksten for planlægningen er under forandring. Det er således i vid udstrækning den enkelte kommunes forståelse for planlægning, syn på god og dårlig planlægning, traditioner med videre, det vil sige den lokale plankultur, der bliver afgørende. Selvom plankultur er kommet på dagsordnen, forbliver det et ukonkret begreb, som kan og bliver opfattet forskelligt. Hvis plankultur skal være et centralt begreb i den fremtidige diskussion af, hvordan planlægningen kan ændres og forbedres, er det nødvendigt, at alle har samme forståelse, hvorfor denne rapport indeholder en definition og en model for, hvordan man konkret kan snakke om plankultur i en kommune. Plankultur har generelt ikke været et eksplicit studieobjekt før, hvorfor budene på, hvordan plankulturen kan ændres, begrænser sig til et eksempel- og best practice niveau. I denne rapport er der med udgangspunkt i et case studie af plankulturen i Fredericia Kommune udpeget nogle overordnede faktorer, som har indflydelse på udviklingen af plankultur. Overordnet har denne rapport således bidraget med at sætte 'en finger på plankulturen'.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider171
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6141369