• Majken Primdal Bengtson
  • Berit Elleby
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale undersøges det om der er forskelle og ligheder mellem gated communi-ties og bofællesskaber i forhold til at identificere, hvorfor bofællesskab som boform er accepteret i Danmark, når gated community som boform møder modstand. For at undersøge dette anvendes metoderne dokumentanalyse, interview og observation. Forskellene og lighederne undersøges i forhold til de teoretiske begreber fællesskab, tryghed, fysiske og symbolske barrierer samt fysisk planlægning. Begreberne anvendes ligeledes til at undersøges hvilken betydning de to fænomener har på samfundet, og om de er medvirkende til at øge den sociale segregation i Danmark.
I gennem specialet er det fundet, at gated communities og bofællesskaber er to rela-tivt udefinerbare fænomener, som derved vanskeliggør muligheden for at konkludere noget konkret. Det kan dog konkluderes, at bofællesskaber har nogle af de samme negative konsekvenser som gated communities i forhold til at de kan fremstå ekskluderende overfor samfundet og på denne måde kan medvirke til at øge den sociale segregation. Foruden dette, tyder det på, at de fysiske barrierer, som gated communities udgøres af, har en betydning for fænomenets modstand og deraf accept i Danmark.
SpecialiseringsretningByplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2017
Antal sider102
ID: 258818902