• Sergi Bisbe
  • Carlos Reyes
Antallet af kroniske sygdomme hos folk, stiger i takt med deres alder. Dette kombineret med en øget forventet levetid stiller store krav til sundhedsvæsnet. Det er derfor nødvendigt med teknologiske hjælpesystemer til sikring af livskvalitet hos de ældre.

Denne rapport tager udgangspunkt i trådløs patient monitorering (RPM), som en potentiel løsning på udfordringen med sikring af livskvalitet. Et sådan RPM system skal være i stand til at måle, behandle og transmittere forskellige helbredsparametre for en patient. Eksisterende RPM systemer er baseret på to forskellige hardware platforme, hvor den ene forestår måling og behandling af data, mens den anden platform forestår transmitteringen af de samme data. Dette medfører en forhøjet pris samt et øget strømorbrug. Et fuldt udbygget RPM system vil typisk bestå af hundrede eller tusinde enheder, og derfor vil en ny, billigere og mere energieffektiv, platform være særdeles vigtig.

I denne rapport tages der udgangspunkt i en ultra bredbåndsteknologi, der gør det muligt at implementere måle, behandle og transmitteringselementerne i en og samme hardware platform. Disse funktioner opdeles i rapporten i to elementer; Radar-mode (RM) der forestår dataindsamlingen og sender-mode (DTM) der forestår datatransmissionen. Platformen benytter en ultra-bredbåndsteknologi baseret på ganske korte pulser. Den foreslåede platform er i sin helhed verificeret gennem simuleringe, og desuden er senderdelen verificeret gennem målinger. Grundet hardware begrænsninger har det dog ikke været muligt at teste modtagerdelen eksperimentelt inden rapportaflevering.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 maj 2012
Antal sider75
ID: 63477512